Wat is een grafmonument?

Grafsteen illustratie door Ilse van Kraaij
Een grafsteen, of grafmonument, is een steen die markeert waar een graf zich bevindt. Een graf is een plek waar een overledene begraven ligt. Meestal staat er persoonlijke informatie van de overledene op het grafmonument.

Wat is een grafmonument?

Een grafsteen, of grafmonument, is een steen die markeert waar een graf zich bevindt. Een graf is een plek waar een overledene begraven ligt. Meestal staat er persoonlijke informatie van de overledene op het grafmonument. Zo zien we vaak de volgende punten op een grafsteen terug: 

  • Naam van de overledene; 
  • Geboorte- en overlijdensdatum van de overledene; 
  • Als de persoon getrouwd is staat vaak ook al de naam van de partner op het grafmonument.
 
Op veel begraafplaatsen in Nederland gelden maximale afmetingen voor het grafmonument.

Korte geschiedenis grafmonumenten.

De meest bekende graven uit de oudheid dateren uit de tijd van de Egyptenaren. Zij bouwden piramides om hun farao’s ten ruste te leggen. In deze piramides lagen gemummificeerde farao’s samen met hun persoonlijke bezittingen om ze zo een fijn leven in het hiernamaals te bieden.  Er zijn nog ongeveer tachtig piramides over in Egypte. Ook waren er graven voor de “normale” mensen. Deze graven waren wel minder imposant. 

Over het algemeen hebben grafmonumenten in verschillende tijden en culturen grote onderlinge verschillen. Zo werd in de middeleeuwen de rol van kerken steeds belangrijker waarna kerkhoven hun intreden namen. Aan het begin van de middeleeuwen werden veel mensen in een kerk of klooster begraven. Letterlijk onder de vloer. Een goed voorbeeld hier van is Filips de Goede die in 1467 werd begraven voor het altaar in de Sint-Donaaskathedraal te Brugge. 

Sinds de jaren ’70 wordt steeds meer graniet gebruikt voor grafmonumenten. Graniet is een extreem duurzaam materiaal dat in principe een onbeperkte levensduur heeft. De van oudsher grote en flamboyante grafmonumenten hebben plaats gemaakt voor strakke en eigentijdse granieten monumenten die door alle lagen van de samenleving wordt gebruikt.

De Sint-Donaaskathedraal, waar naast Filips de Goede nog honderden mensen extra begraven liggen.

Begraven in verschillende religies.

De meeste religies hebben een eigen methode van begraven en een daarbij passende begraafplaats. Zo is het de bedoeling dat een Joods persoon snel na overlijden wordt begraven, het liefst zonder kist als de wet dit toelaat. Een Joods grafmonument is veelal ook simpel, op de begraafplaats wordt geen onderscheid gemaakt tussen rijk en arm. Daarnaast gaat de Joodse gemeenschap uit van eeuwige grafrust wat betekent dat een grafsteen en het daarbij behorende graf nooit geruimd mag worden. 

Ook bij een Islamitische begrafenis is het de bedoeling dat een persoon zo snel mogelijk na overlijden wordt begraven. Dit omdat men de overledene snel naar zijn of haar laatste rustplek wil brengen. Na het overlijden vind een rituele wassing plaats. Voorafgaand aan de begrafenis vind een gebed plaatst het zogenoemde Djanazah gebed. De overleden persoon wordt begraven met het hoofd richting Mekkah. De Islam gaat ook uit van eeuwige grafrust, het graf en het daarbij behorende grafmonument mag dus nooit geruimd worden. Er zijn steeds meer Islamitische begraafplaatsen in Nederland waar eeuwige grafrust besproken wordt. 

Joods grafmonument

Een persoonlijke keuze.

Grafmonumenten zijn er in verschillende vormen en maten. Ook is het vaak mogelijk om een eigen ontwerp te bespreken. Het belangrijkste is dat u de keuze voor een grafmonument niet overhaast maakt. Het is belangrijk dat u met de steenhouwer alles kunt bespreken zodat u de beste keuze kunt maken voor uzelf en uw dierbare. 

Share the Post:

Related Posts

Moord John F. Kennedy. 60 jaar dood.

Moord John F. Kennedy. Op 22 november 1963 werd de wereld geschokt door het tragische overlijden van de 35e president van de Verenigde Staten, John Fitzgerald Kennedy. Zijn dood markeerde niet alleen het einde van een veelbelovende politieke carrière, maar het liet ook een onuitwisbare indruk achter op de Amerikaanse samenleving en de wereld als geheel. Dit blogbericht werpt een diepgaande blik op de gebeurtenissen rondom de dood van JFK en de blijvende impact ervan op de geschiedenis.

Read More

Kosten grafsteen

Wanneer een geliefde overlijdt, moet er veel geregeld worden. Een van de belangrijkste beslissingen die genomen moet worden, is de keuze van een grafsteen. Een grafsteen is niet alleen een eerbetoon aan de overledene, maar ook een manier om de herinnering aan hen levend te houden. Veel mensen vragen zich af: wat kost een grafsteen? In dit blogbericht proberen we wat inzicht te verschaffen in de kosten die gepaard gaan met het kiezen en plaatsen van een grafsteen.

Read More