Wat is een grafmonument?

Een grafsteen, of grafmonument, is een steen die markeert waar een graf zich bevind. Een graf is een plek waar een overledenen begraven ligt. Meestal staat er persoonlijke informatie van de overledenen op het grafmonument. Zo zien we vaak de volgende punten op een grafsteen terug:

Inhoudsopgave

Wat is een grafmonument?

Een grafsteen, of grafmonument, is een steen die markeert waar een graf zich bevind. Een graf is een plek waar een overledenen begraven ligt. Meestal staat er persoonlijke informatie van de overledenen op het grafmonument. Zo zien we vaak de volgende punten op een grafsteen terug: 

  • Naam van de overledene; 
  • Geboorte- en overlijdensdatum van de overledene; 
  • Als de persoon getrouwd is staat ook vaak ook al de naam van de partner op het grafmonument.
 
Op veel begraafplaatsen in Nederland worden maximale afmetingen van een grafmonument aangehouden. 

Korte geschiedenis grafmonumenten.

De meest bekende graven uit de oudheid dateren uit de tijd van de Egyptenaren. Zij bouwde piramides om hun farao’s ten ruste te leggen. In deze piramides lagen gemummificeerde farao’s samen met hun persoonlijke bezittingen om ze zo een fijn leven in het hiernamaals te bieden.  Er zijn nog ongeveer tachtig piramides over in Egypte. Ook waren er graven voor de “normale” mensen. Deze waren wel minder imposant. 

Over het algemeen hebben grafmonumenten in verschillende tijden en culturen grote onderlinge verschillen. Zo werd in de middeleeuwen de rol van kerken steeds belangrijker waarna kerkhoven hun intreden namen. Aan het begin van de middeleeuwen werden veel mensen in een kerk of klooster begraven. Letterlijk onder de vloer. Een goed voorbeeld hier van is Filips de Goede die in 1467 werd begraven voor het altaar in de Sint-Donaaskathedraal te Brugge. 

In de meest recente tijden wordt vooral graniet gebruikt voor grafmonumenten. Graniet is een extreem duurzaam materiaal dat in principe een onbeperkte levensduur heeft. De van oudsher grote en flamboyante grafmonumenten hebben plaats gemaakt voor strakke granieten monumenten die door alle lagen van de samenleving wordt gebruikt.

 

De Sint-Donaaskathedraal, waar naast Filips de Goede nog honderden mensen extra begraven liggen.

Begraven in verschillende religies.

De meeste religies hebben een eigen methode van begraven en een daarbij passende begraafplaats. Zo is het de bedoeling dat een Joods persoon snel na overlijden wordt begraven, het liefst zonder kist als de wet dit toelaat. Een Joods grafmonument is veelal ook simpel, op de begraafplaats wordt geen onderscheid gemaakt tussen rijk en arm. Daarnaast gaat de Joodse gemeenschap uit van eeuwige grafrust wat betekent dat een grafsteen en het daarbij behorende graf nooit geruimd mag worden. 

Ook bij een Islamitische begrafenis is het de bedoeling dat een persoon zo snel mogelijk na overlijden wordt begraven. Dit omdat men de overledene snel naar zijn of haar laatste rustplek wil brengen. Na het overlijden vind een rituele wassing plaats. Voorafgaand aan de begrafenis vind een gebed plaatst het zogenoemde Djanazah gebed. De overleden persoon wordt begraven met het hoofd richting Mekkah. De Islam gaat ook uit van eeuwige grafrust, het graf en het daarbij behorende grafmonument mag dus nooit geruimd worden. Er zijn steeds meer Islamitische begraafplaatsen in Nederland waar eeuwige grafrust besproken wordt. 

Joods grafmonument

Een persoonlijke keuze.

Grafmonumenten komen in verschillende maten en vormen. Ook is het vaak mogelijk om een eigen ontwerp te bespreken. Het belangrijkste is dat u de keuze voor een grafmonument niet overhaast maakt. Vaak krijgt u van de begraafplaats een jaar de tijd om een monument te plaatsen. Neem de tijd en zorg dat het klikt met de steenhouwer, het is belangrijk dat u met de steenhouwer alles kunt bespreken zodat u de beste keuze kunt maken voor uzelf en uw dierbare. 

error: Content is protected !!