De begraafplaats van de toekomst.

Bladeren illustratie door Ilse van Kraaij voor Noten Grafmonumenten
De begraafplaats van de toekomst moet een plek zijn waar een ieder zich thuis voelt, waar een ieder zichzelf kan terugtrekken en tot rust kan komen en waarbij respect is voor de nabestaanden en de overledene. Al deze punten moeten worden samen gepakt en vertaald worden naar een groene oase midden in de stad. De begraafplaats van de toekomst moet relevanter worden en vooral meer menselijker.

De begraafplaats van de toekomst.

Bladeren illustratie door Ilse van Kraaij voor Noten Grafmonumenten

De begraafplaats van de toekomst is een groene oase midden in het stadscentrum.

Het is geen geheim dat de verhoudingen tussen begraven en cremeren de laatste jaren enorm zijn verschoven. Waar in het verleden meestal werd gekozen voor begraven, wordt nu meestal gekozen voor cremeren. Omdat er meer wordt gekozen voor cremeren krijgt de begraafplaats ook een andere rol. Het is immers geen vanzelfsprekendheid meer dat iemand begraven wordt. Daarnaast worden er ook graven geruimd, wat er voor zorgt dat er langzaam lege plekken ontstaan op de begraafplaats. Alles bij elkaar zorgt dit voor enorm veel kansen om kritisch te kijken naar de begraafplaats van de toekomst. 

De kracht van een begraafplaats

We mogen niet vergeten dat een begraafplaats een plek ter herdenking is. Een plaats waar een laatste groet aan een dierbare wordt gegeven. Een plek waar dood en leven samenkomt. De kracht van een begraafplaats zit dan ook in de fysieke locatie waar de nabestaanden naar toe kunnen. Het is daarom belangrijk dat de begraafplaats van de toekomst een meer ecologisch ingerichte oase wordt. Ook met een blik richting de toekomst waar duurzaamheid en milieu een steeds belangrijkere rol krijgen. Het kerkhof van de toekomst moet een natuurschone plek worden waar natuur, overlijden en leven worden gemengd en waar de nabestaanden tot rust kunnen komen en zich even kunnen verschuilen in een groene oase van rust en stilte. 

Een multifunctionele samenkomst

De begraafplaats is, naast een plek ter herdenking, ook een plek van samenkomen. Het is daarom belangrijk dat de begraafplaats van de toekomst meer gaat kijken naar de samenkomst mogelijkheden. We hebben al kunnen concluderen dat er meer ruimte op de begraafplaats ontstaat doordat er steeds minder mensen begraven worden en er steeds meer graven geruimd worden. Een deel van die vrijkomende ruimte kan worden gebruikt om meer groen op de begraafplaats te krijgen. Een ander deel van die ruimte kan worden gebruikt om meer samenkomst mogelijkheden te creëren. Zo kunnen er meer banken geplaatst worden, meer drinkpunten en meer informatiepunten geplaatst worden om een meer parkachtige uitstraling te krijgen. Daarnaast is het ook van belang dat een begraafplaats informatie biedt over het thema overlijden. De begraafplaats van de toekomst moet een relevantere rol krijgen binnen het thema “de dood”. Ze moet informatie en ondersteuning bieden waar nodig en nabestaanden de tijd geven om het verlies te verwerken. 

Asbestemmingen

De meeste mensen vinden het fijn om een plek te hebben waar ze naar toe kunnen om hun dierbare te bezoeken. Dat zien we ook terug als het gaat om cremeren. Er zijn begraafplaatsen die voorzien in zogenoemde asbestemmingen zoals een urnenmuur of speciale graven voor urnen. Dit kan nog verder worden uitgebreid. Door het aanleggen van een strooiveld, hebben families een vaste plek om terug te keren als ze hun dierbare willen gedenken. Ook zijn er andere innovatieve vormen van asbestemmingen die er voor zorgen dat families terugkomen naar de begraafplaats. 

Samenvattend

De begraafplaats van de toekomst moet een plek zijn waar een ieder zich thuis voelt, waar een ieder zichzelf kan terugtrekken en tot rust kan komen en waarbij respect is voor de nabestaanden en de overledene. Al deze punten moeten worden samen gepakt en vertaald worden naar een groene oase midden in de stad. De begraafplaats van de toekomst moet relevanter worden en vooral meer menselijker. 

Share the Post:

Related Posts

Moord John F. Kennedy. 60 jaar dood.

Moord John F. Kennedy. Op 22 november 1963 werd de wereld geschokt door het tragische overlijden van de 35e president van de Verenigde Staten, John Fitzgerald Kennedy. Zijn dood markeerde niet alleen het einde van een veelbelovende politieke carrière, maar het liet ook een onuitwisbare indruk achter op de Amerikaanse samenleving en de wereld als geheel. Dit blogbericht werpt een diepgaande blik op de gebeurtenissen rondom de dood van JFK en de blijvende impact ervan op de geschiedenis.

Read More

Kosten grafsteen

Wanneer een geliefde overlijdt, moet er veel geregeld worden. Een van de belangrijkste beslissingen die genomen moet worden, is de keuze van een grafsteen. Een grafsteen is niet alleen een eerbetoon aan de overledene, maar ook een manier om de herinnering aan hen levend te houden. Veel mensen vragen zich af: wat kost een grafsteen? In dit blogbericht proberen we wat inzicht te verschaffen in de kosten die gepaard gaan met het kiezen en plaatsen van een grafsteen.

Read More