BETROUWBARE PARTNER

Noten Grafmonumenten heeft zich in de loop der tijd bewezen als een betrouwbare partner. Het vertrouwen en onze deskundigheid hebben er toe geleid dat wij meerdere begraafplaatsen beheren.

De begraafplaatsen van de Heilige Lambertusparochie worden beheerd door Noten Grafmonumenten.

Contact persoon begraafplaatsen:

Mevrouw Hannie Boudewijns
Beheerder begraafplaatsen
Telefoon: 06-13295068


De heer Cor Wildenberg
Administratie begraafplaatsen
– Alleen aanwezig op donderdag –
Tel: 0492-522109

WAT HOUDT HET BEHEER IN?

Onder het beheer vallen alle uitvoerende werkzaamheden op de begraafplaatsen. Het groenonderhoud is een omvangrijke en arbeidsintensieve taak waarbij de maatschappelijk-stagiaires een belangrijke rol spelen.

VOORBEELDFUNCTIE

De Heilige Lambertusparochie in Helmond heeft een voorbeeldfunctie binnen het bisdom ‘s-Hertogenbosch. De begraafplaatsen zijn een constante zorg voor de parochie. Het is belangrijk dat de gang van zaken goed georganiseerd zijn en de werkzaamheden deskundig en efficiënt worden uitgevoerd. Noten Grafmonumenten is hierin de belangrijkste partner.