BETROUWBARE PARTNER

Noten Grafmonumenten heeft zich in de loop der tijd bewezen als een betrouwbare partner. Het vertrouwen en onze deskundigheid hebben er toe geleid dat wij meerdere begraafplaatsen beheren.

De begraafplaatsen van de Heilige Lambertusparochie worden beheerd door Noten Grafmonumenten.

Contact persoon begraafplaatsen:

Mevrouw Hannie Boudewijns
Beheerder begraafplaatsen
Telefoon: 06-13295068

De heer Cor Wildenberg
Administratie begraafplaatsen
– Alleen bereikbaar op donderdag ochtend van 09:30 uur tot 12:00 uur –
Tel: 0492-522109

WAT HOUDT HET BEHEER IN?

Onder het beheer vallen alle uitvoerende werkzaamheden op de begraafplaatsen. Het groenonderhoud is een omvangrijke en arbeidsintensieve taak waarbij de maatschappelijk-stagiaires een belangrijke rol spelen.

Alle graafwerkzaamheden worden uitgevoerd door Noten Grafmonumenten. Noten Grafmonumenten beschikt over een eigen gravendienst. Het grafdelven gebeurt uiterst nauwkeurig. Wij hebben moderne machines, maar als we er niet bij kunnen dan zal met de hand gegraven worden. Tijdens de graafwerkzaamheden dienen wij ons aan de wet te houden. Zo moet elk graf aan bepaalde wettelijk vastgestelde maten voldoen.

Wij voeren ook exhumaties uit. Dit zijn opgravingen van stoffelijke resten die een andere bestemming krijgen (bijvoorbeeld op een andere begraafplaats begraven of cremeren) en waarvan de wettelijke grafrust van tien jaar nog niet is verlopen. Hierbij moet de begraafplaats worden afgesloten en mogen geen bezoekers aanwezig zijn.

GROENONDERHOUD BEGRAAFPLAATSEN

Het groenonderhoud van de begraafplaats is een belangrijke taak. André en Hennie zijn op onze begraafplaatsen de hoveniers en voor het groenonderhoud verantwoordelijk. In het voor- en najaar staan de snoeiwerkzaamheden centraal. In het voorjaar is het vooral de groei van het onkruid dat alle aandacht opeist en in het najaar het vallen van de bladeren. Onze vaste ploeg en de MAS-leerlingen zijn hier onmisbaar gebleken.

MAS-LEERLINGEN

Elk jaar weer kiezen veel Mas-leerlingen ervoor om hun stage te lopen bij ons op de begraafplaatsen. Het grote voordeel is dat zij zelf hun uren kunnen indelen. De leerlingen kunnen bij ons meteen aan de slag en zijn in een paar dagen klaar met hun stage. Alleen de beste met een goede beoordeling komen in aanmerking voor een bijbaan in onze vaste ploeg.

VASTE PLOEG

Het groenonderhoud is een zeer arbeidsintensieve en niet te onderschatten taak. Onze jeugdige ploeg vervult hierin een belangrijke rol. Het zijn voormalige MAS-leerlingen die hun stage goed hebben afgerond en bij ons bijverdienen. De vaste ploeg werkt vooral in de vakanties en op de zaterdagen. Wat de vaste ploeg zo speciaal maakt is dat zij buiten het groenonderhoud ook de begeleiding doen van nieuwe Mas-stagiaires. Deze voormalige Massers zijn goed getraind om ook nieuwe leerlingen te begeleiden en kunnen zodoende hun leidinggevende capaciteiten ontwikkelen. Aan het al niet geringe loon is een zeer aantrekkelijke prestatiebonus gekoppeld waarbij inzet en prestatie extra en zeer goed worden beloond.

VOORBEELDFUNCTIE

De Heilige Lambertusparochie in Helmond heeft een voorbeeldfunctie binnen het bisdom ‘s-Hertogenbosch. De begraafplaatsen vormen een groot project waar constante aandacht naar toe moet. Het is belangrijk dat de gang van zaken goed georganiseerd zijn en de werkzaamheden deskundig en efficiënt worden uitgevoerd. Noten Grafmonumenten is hierin de belangrijkste partner.