VERLOPEN GRAFRECHTEN

In opdracht van de parochie worden het hele jaar door grafmonumenten geruimd. Dit zijn grafmonumenten waarvan de grafrechten zijn verlopen en waarvan de familie heeft besloten deze grafrechten niet meer te verlengen. Door de jaren heen is het aantal te ruimen grafstenen fors toegenomen en is een strenger beleid ten aanzien van de te ruimen grafmonumenten noodzakelijk. Deze grafstenen geven een vervallen aanblik en zijn een bron van irritatie. Daardoor is ook het groenonderhoud van de begraafplaats een stuk lastiger en duurder.

Het is aan Noten Grafmonumenten om dit omvangrijk project in een relatief korte periode te realiseren en het past in een beleid om de begraafplaats een veel beter aanzien te geven. Door het ruimen zullen veel open plekken ontstaan.

 

GRAFRECHTEN PER JAAR

Indien gewenst kan men na de eerste termijn van twintig jaar grafrechten deze ook per jaar betalen. De financiële lasten zijn dan niet zo hoog en zo is het mogelijk om van jaar tot jaar te bekijken of verlenging gewenst is.

OPKNAPPEN VAN OUDE GRAFMONUMENTEN

Als u de grafrechten wilt verlengen dan is het wellicht zinvol om de conditie van het grafmonument te bekijken. Tekst opnieuw inkleuren, aanslag verwijderen, een fundering plaatsen of materialen vervangen. U kunt altijd informeren naar de mogelijkheden en vragen naar een vrijblijvende kosten opgave.

TOCH NOG CREMEREN?

In de meeste gevallen is het mogelijk om de resten van uw dierbare na het verlopen van de grafrechten alsnog te cremeren. Zo blijft uw dierbare toch dicht bij u en heeft u niet de financiële verplichting om aan de grafrechten te voldoen. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.