ONDERHOUD NATUURSTEEN

Schoonmaken • Poetsen • Onderhoud • Natuursteen • Graniet • Marmer

Een grafmonument blijft in de meeste gevallen minsters twintig jaar liggen. Tijdens deze twintig jaar wilt u natuurlijk dat het grafmonument netjes blijft. Op deze pagina vindt u handige tips voor onderhoud natuursteen.

  • Reiniging: Het is belangrijk om regelmatig het grafmonument schoon te maken. Gebruik hiervoor een mild reinigingsmiddel, zoals een mengsel van water en milde zeep. Vermijd het gebruik van agressieve chemicaliën of schurende materialen, omdat deze het oppervlak kunnen beschadigen. Reinig het monument voorzichtig met een zachte doek of borstel en spoel het daarna grondig af met schoon water.
  • Vermijd schadelijke stoffen: Probeer het monument te beschermen tegen schadelijke stoffen zoals chemicaliën, zure regen, verontreiniging en vogeluitwerpselen. Als er per ongeluk iets op het monument terechtkomt, veeg het dan zo snel mogelijk weg om mogelijke schade te voorkomen.
  • Beplanting en begroeiing: Houd eventuele planten, struiken of bomen rondom het grafmonument goed onderhouden. Verwijder regelmatig onkruid, gras en bladeren die zich kunnen ophopen. Overmatige begroeiing kan het monument beschadigen en het moeilijker maken om het schoon te houden.
  • Inspectie: Voer regelmatig een visuele inspectie uit om eventuele schade of tekenen van slijtage op te merken. Let op barsten, loszittende stukken of andere gebreken. Als je iets abnormaals opmerkt, neem dan contact op met een professional om het probleem te laten verhelpen.
  • Hark altijd naar het grafmonument toe. Onder het grafmonument ligt een fundering. Als u naar het grafmonument toe harkt blijft deze altijd onder het zand liggen. 
  • Respecteer begraafplaatsregels: Houd rekening met eventuele regels en voorschriften van de begraafplaats met betrekking tot het onderhoud van grafmonumenten. Sommige begraafplaatsen hebben specifieke richtlijnen voor het schoonmaken en onderhouden van gedenktekens.
 
Zijn er problemen die u zelf niet kunt oplossen, dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Ook als wij het grafmonument niet geplaatst hebben. Wij staan voor u klaar.