Naast het grafmonument dat een steenhouwer product is de onderlinge sfeer tussen u en de steenhouwer van essentieel belang. De service die u krijgt van de steenhouwer kan hierin doorslaggevend zijn. Een grafmonument blijft in de meeste gevallen minstens twintig jaar staan. Het is daarom ook belangrijk dat u in die twintig jaar een goede service mag verwachten. Het hoort niet zo te zijn dat na de aankoop de service komt te vervallen.

U moet altijd terecht kunnen bij de steenhouwer als er vragen zijn over het grafmonument.

Een belangrijk onderdeel van de service is de garantie. De meeste steenhouwers hebben een garantie van minimaal 15 jaar. Voordat u een grafmonument besteld is het belangrijk om na te gaan waar u allemaal garantie op krijgt. Zo is het belangrijk om naar de volgende punten te kijken:

Tijdens het oriëntatiegesprek mag u gerust vragen naar de garantieregeling die het bedrijf hanteert.