Begraven en cremeren

In Nederland en veel andere Europese landen wordt er steeds minder begraven en steeds meer gecremeerd. Dit heeft meerdere oorzaken. Zo is bijvoorbeeld begraven relatief duurder dan cremeren en is er een grafmonument om bij te houden. In dit artikel leggen we het verschil tussen cremeren en begraven uit.
Noten Grafmonumenten

Noten Grafmonumenten

Urnen illustratie gemaakt door Ilse van Kraaij voor Noten Grafmonumenten
Urnen illustratie gemaakt door Ilse van Kraaij voor Noten Grafmonumenten

In Nederland en veel andere Europese landen wordt steeds minder begraven en steeds vaker gekozen voor een crematie. Dit heeft meerdere oorzaken. Zo is bijvoorbeeld begraven relatief duurder dan cremeren maar ook maar praktische redenen kan men kiezen voor een crematie. In dit artikel leggen we het verschil tussen cremeren en begraven uit. 

Begraven

Wanneer iemand begraven wordt, worden de resten van een persoon, meestal in een omhulsel, in een graf gelegd. Op de meeste begraafplaatsen kunnen meerdere personen begraven worden in een graf, bijvoorbeeld in een familiegraf. Bij het begraven van een dierbare komt er naderhand altijd een grafmonument op het graf te staan. Dit zorgt voor een plek om naar toe te gaan wanneer u uw dierbare mist. De grafrechten verschillen per begraafplaats. Echter is het wel zo dat de minimale rusttermijn van een overledene wettelijk is vastgesteld op tien jaar. Dit betekent dat het graf niet geschonden mag worden binnen deze tien jaar van grafrust. 

Voordelen begraven:

  1. Er is een plek om naar toe te gaan, om uw dierbare weer te “ontmoeten”; 
  2. Uw dierbare kan worden begraven bij familie;
  3. Iedereen kan langs komen op een begraafplaats om nog afscheid te nemen;
  4. Een grafmonument kan de persoon die begraven ligt verbeelden;
  5. Beter voor het milieu dan cremeren;
Grafsteen illustratie door Ilse van Kraaij
Urnen illustratie gemaakt door Ilse van Kraaij voor Noten Grafmonumenten

Cremeren

Bij een crematie worden de resten van uw dierbare verbrand. Tijdens een crematie kan de temperatuur binnen de oven oplopen tot zo’n 1000˚c. Het gehele proces van crematie duurt ongeveer een anderhalf uur.  Bij cremeren kan de as die vrij komt begraven worden, verdeeld worden over meerdere personen, worden uitgestrooid of verwerkt worden in een object. Na crematie blijft de as nog minimaal een maand op het crematorium staan. 

Voordelen cremeren: 

  1. Cremeren is over het algemeen goedkoper dan begraven;
  2. Iedereen kan een gedeelte van de as meenemen;
  3. De as kan gebruikt worden om persoonlijke objecten mee te maken; 

 

De uitvaartwereld staat niet stil.

De uitvaartwereld staat niet stil. De afgelopen jaren zijn er meerdere manieren van ten ruste legging bijgekomen. Zo komen er steeds meer natuurbegraafplaatsen in Nederland. Dit zijn begraafplaatsen waar geen grafsteen geplaatst hoeft te worden en waar de overledene zonder kist ten ruste wordt gelegd. 

Daarnaast zien we langzaam ook de interesse voor het resomeren opkomen. Resomeren is een techniek waarbij de stoffelijke resten met behulp van chemische hulpmiddelen worden opgelost in heet water. In 2020 heeft de Nederlandse overheid laten weten resormeren wettelijk mogelijk te gaan maken naast begraven en cremeren. 

error: Content is protected !!